وب سایت موسسه فرهنگی آوای مهربانی

مجموعه موسیقی در ایران فرهنگی

 

موسیقی در ایران فرهنگی(6)- موسیقی افغانستان1

فهرست مندرجات

قیمت: 100.000 ريال(حاوی 2 عدد سی دی)

afghan1.jpg

 

نام قطعه                                               خواننده                                 زمان

1          آواز ازبکی                                               نامشخص                                   6:48    

2          تکنوازی نی                                             بدون کلام                                  1:33

3          ریتمهای ازبکی                                         بدون کلام                                  6:17

4          آواز ترکمن                                              نامشخص                                   3:32

5          آواز پشتو                                               نامشخص                                  2:58

6          تکنوازی رباب                                           بدون کلام                                  3:51

7          آواز ازبک                                                            نامشخص                                  3:20

8          آتان(رقص جنگی پشتو)                              بدون کلام                                  1:15

9          آواز کر پشتو(ذکر)                                          ---                         2:09

10        تکنوازی چنگ(زنبورک)                              بدون کلام                                  1:06

11        آواز اپیک کرد                                              ---                                      2:07

12        ضرب زورخانه                                              ---                                      13:33

 

Total Time : 48:32

 

 

موسیقی در ایران فرهنگی(7)- موسیقی افغانستان2

          فهرست مندرجات

afghan2.jpg

نام قطعه                                   خواننده                                    زمان

1          آواز و ارکستر                               محمد شاه                                   4:45

2          نمایش سیرک پشتو                      بدون کلام                                  2:45

3          آواز بدخشان           عبدالنظر                                    1:54

4          تکنوازی تنبور                               بدون کلام                                  3:31                            

5          آواز و دوتار                           غفارخان                                    4:12

6          تکنوازی دوتار هراتی                      بدون کلام                                  3:03

7          سه خنده ، آواز هزاره      سیدحیدرتوپالنگ                      1:04

8          آواز و ارکستر                               بنجکا تاشقورغانی              5:05

9          با مزار شریف، آواز و دمبوره          عبدالستار                                              3:16

10        آواز و دایره                                  میجان                                        3:43

11        قاشلرونگ، شعر عاشقانه ترکم جمعه خان                                   2:20

12        گل زده، آواز و دوتار ترکمن       ارلوم بخشی                                   3:49

                                                                                               

Total Time: 39:33

مجموعه موسیقی ایران فرهنگی(1): صفحات 78 دور کردی


kordi01.jpg

فهرست مندرجات


1 - عبدالعزيز محمد ، اركستر جميل بشير ، مقام پايزوك 1، 3:09

2 - عبدالعزيز محمد ، اركستر جميل بشير ، مقام پايزوك2، 3:13

3 - عزيز آقا ، مقام ، گنج خليل آغا 1، 3:18

4 - عزيز آقا ، مقام ، سعدوني 2 ، 3:20

5 - حسن جزراوي ، مقام ، اري لاووك ، 3:14

6 - حسن جزراوي ، بسته ، اف بغدايابي بيا ، 3:26

7 - حسن جزراوي ، مقام ، خوش، 3:13

8 - حسن جزراوي ، بسته ، هاي جامو جميله، 3:32

9 - حسن جزراوي ، اركستر جميل بشير ، بسته ، رحيمي، 3:57

10 - حسن جزراوي ، مقام ، منال منال، 3:56

11 - حسن جزراوي ، اركستر جميل بشير ، بيمالي، 3:15

12 - محمد عارف جزراوي ، مقام ، سوارو، 3:20

13 - محمدعارف جزراوي ، بسته ، دورا جالي، 3:18

14 - نسرين شيروان ، مقام ،  ديلان ديلان، 3:17

15 - نسرين شيروان ، بسته ، خانه تو خانه، 3:26

Total Time: 49:23

 

مجموعه موسیقی ایران فرهنگی(3): صفحات 78 دور آذری1 (جبار قاریاغدی اوغلو)


AZARI 1.jpg

فهرست مندرجات
 

خواننده: جبار قاریاغدی اوغلو:

1.            سماع شمس (2:53)

2.            مانند مخالف و تصنیف سه گاه (2:50)

3.            رهاب (2:58)

4.            منصوریه (3:03)

5.            تصنیف خومار اولدوم (3:07)

6.            تصنیف باهار اولدو (3:00)

7.            سه گاه یتیم (3:18)

8.            دشتی (3:08)

9.            تصنیف شور (3:14)

10.        ماهور (3:12)

11.        آرازباری (3:06)

12.        بیات قاجار(3:30)

13.        سه گاه میرزا حسین (3:08)

14.        چوبان بایاتی (4:03)

15.        شکسته قره باغ (4:07)

Total Time:48:44

 

مجموعه موسیقی ایران فرهنگی(4): صفحات 78 دور آذری2 (محمد فرضعلی اوغلو)AZARI 2.jpg

فهرست مندرجات

 

خواننده: محمد فرضعلی اوغلو

1.            بیات عجم (3:15)

2.            حصار (3:06)

3.            تصنیف شوشتری (3:06)

4.            تصنیف دورون گئدک (3:03)

5.            تصنیف (3:30)

6.            آواز بایاتی (3:12)

7.            بیات اصفهان (3:54)

8.            تصنیف جلال خالیق (3:21)

9.            تصنیف جئیرانیم (3:08)

10.         تصنیف یئری دام اوسته (3:09)

11.          تصنیف سه گاه : قاچاق نبی (3:25)

Total Time: 36:14

 

مجموعه موسیقی ایران فرهنگی(5): صفحات 78 دور آذری3 (محمدکئچه چی اوغلو)


AZARI 3.jpg

فهرست مندرجات

خواننده: محمد کئچه چی اوغلو

1.         همایون (3:21)

2.         شوشتری (3:18)

3.         تصنیف شوشتری (3:08)

4.         چوبان بایاتی (3:09)

5.         تصنیف حیراتی (3:10)

6.         عراق (3:11)

7.         سه گاه میرزا حسین (3:06)

8.         رهاب (3:18)

9.         تصنیف (3:07)

10.      تصنیف تهرانیم (3:08)

11.      سه گاه یتیم (3:23)

12.      تصنیف عثمانلی (3:09)

13.      شکسته قره باغ (3:08)

14.     تصنیف چهارگاه (3:13)

Total Time: 44:53

 

مجموعه موسیقی ایران فرهنگی(2): صفحات 78 دور ارمنی

armani.jpg

فهرست، هنوز استخراج نشده( شامل8 ترک، 25دقیقه)

 

 

موسیقی در حوزه ایران فرهنگی(1)-موسیقی عثمانی
آثار ضبط شده بر روی صفحات گرامافون

osmani.jpg


فهرست مندرجات


CD 1

1-طمبور محی الدین افندی بعیون، تقسیم رصد 6:33
2-عود،نورس بک، تقسیم عشاق 3:55
3-کنسرواتور ترکیه(دارالالحان)، پیشرو بسته نگار 3:27
4-کنسرواتور ترکیه(دار الالحان)،ساز سماعی بسته نگار3:18
5-نامق بک، حجاز کار غزل؛ دل آتش دیده آتش 3:34
6-حافظ سامی افندی، حجاز کار نقش سماعی، بلبل کبی پراولدم 3:06
7-حافظ کمال افندی، حجاز غزل، آسمان آغلر 3:39
8-عثمان بک، ماهور پیشرو، کمان، عود، قانون 6:41
9-حافظ احمد بک، شد عریان شرقی، آی غنچه آجل 3:20
10-حافظ احمد بک، شت عریانه شرقی،گوزومدیم گونوملو 2:49
11-حافظ یشار بک،قرجفار شرقی، سینمی صد پاره 3:33
12-حافظ یشار بک،راست غزل،آرایول 3:35
13-قره قاش افندی، سوزناک بسته،سنه ده بر 3:12
14صراب افندی، سوزناک بسته، رُستافی 3:12
15-فائز خانم، شد عریان شرقی، باده وصلت 3:00
16-دده افندی،شد عریان شرقی،گوزمدَن گو کلمدُن


Total Time: 60:02 CD 2


1-اناستاس، نصیب، قره سین، حسینی پیشرو 2:58
2-ناژی بک، نی، حجاز غزل، ای سینه سکا 2:54
3-حافظ سامی افندی، کمانی ممدوح، حجاز کار 2:58
4-حافظ سامی افندی، کمانی، دوگاه 2:54
5-حافظ سامی افندی، کمانی، ماهور 3:05
6-حافظ سامی افندی،کمانی احسان 3:03
7-حافظ سامی افندی،کمانی احسان 3:00
8-حافظ سامی افندی، کمانی احسان، حجاز غزل 3:04
9- حافظ سامی افندی، کمانی احسان، حسینی شرقی 3:11
10-حافظ سامی افندی،کمانی احسان، راست شرقی 2:58
11-کمانی ممدوح افندی، کمان ایله، راست تقسیم 2:55
12- کمانی ممدوح افندی، کمان ایله، یگاه تقسیم 2:56
13-کمانی ممدوح افندی، کمان ایله، صبا تقسیم 2:56
14-قانون عارف بک، حجاز تقسیم 3:02
15-قانون عارف بک، حجاز کار تقسیم 3:03
16-:کمانی احسان و ابراهیم، زیبک هواسی

Total Time: 48:18

بازدید : 1309 نفر